Аттестация 2023 ж.
Следи за нами:
RSS

Аттестаттау рәсімі біліктілігін айқындау, білім деңгейін, дағдыларын, іскерлік және жеке қасиеттерін қызметкердің еңбек сапасын және оның нәтижелерін белгілеу, олардың сәйкестігін (сәйкес еместігін) атқаратын лауазымына.

Аттестаттау өткізудің мақсаты кадрларды ұтымды орналастыру және оларды тиімді пайдалану болып табылады. Ұштастыру үшін ақша аударымдарын, өрлеудің қызмет бойынша марапаттауды, мөлшерін анықтау жалақы, сондай-ақ төмендеулері қызметінен босату.

Аттестаттауды өткізуді регламенттейтін нормативтік-құқықтық құжаттар:

 Аттестаттау келесі кезеңдерді қамтиды:

  • аттестаттауға дайындық  
  • кітапхана қызметкерлерін тестілеу
  • аттестаттау комиссиясы өткізетін кітапхана қызметкерлерімен әңгімелесу
  • аттестаттау комиссиясының шешім шығаруы

Аттестацияға дайындық кезеңінде кітапхана қызметкерлері

Аттестаттау рәсімі:

Кітапхана қызметкерлері аттестаттау комиссиясымен әңгімелесудің алдында өтетін тестілеу. Тестілеу нәтижелері баллмен бағаланады және тестілеу өткізілген күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірілмей жарияланады. Құрылымдық бөлімшелердің басшылары үшін тест сұрақтарының саны 80, ал қызметшілер үшін – 60 сұрақты құрайды. Тестілеу нәтижелерін оң деп тануға негіз болып табылатын дұрыс тест жауаптарының шекті деңгейі басшылар үшін 80% - ды, ал қызметшілер үшін-тест сұрақтарының жалпы санынан дұрыс тест жауаптарының 70% - ын құрайды.Тестілеу кезеңінде шекті деңгейден өтпеген кітапхана қызметкерлері әңгімелесуге жіберілмейді және қайта аттестаттауға жатады;

Аттестаттау комиссиясы өткізетін әңгімелесу. Әңгімелесу нәтижесі бойынша комиссия мынадай шешімдердің бірін қабылдайды: атқаратын лауазымына сәйкес келеді, қайта аттестаттауға жатады, атқаратын лауазымына сәйкес келмейді. 

 

КІТАПХАНАШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ТЕСТ

БӨЛІМ ЖӘНЕ КІТАПХАНА БАСШЫЛАРЫНА АРНАГҒАН ТЕСТ